ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನಗಾದ ವರ್ಣಭೇದದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ..!

ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಹರಡಿ..

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬ, ಕಾಲಾನಂತರ ಹಿಂದೂಯೇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು, ಚಳಿಗಾಲದ ನಂತರ ವಸಂತಕಾಲದ ಆಗಮನವನ್ನು ಹಬ್ಬ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೋಳಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಇದು ಓಕುಳಿ ಆಟ. ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪೂತನಿ ಎಂಬ ರಕ್ಕಸಿಯು ತನ್ನ ಎದೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ವಿಷಉಣಿಸಿದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಯಶೋದಾ ದೇವಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಖಾರವಿಂದವು ಕಳಾಹೀನವಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಧಾದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಚರ್ಮವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ರಾಧೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಹಂಗಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾತನಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮಾನವು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಸುನಕ್ಕ ಯಶೋದಾದೇವಿಯು ರಾಧೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಓಕುಳಿಯನ್ನು ಎರಚಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆಕೆಯೂ ನೀಲವರ್ಣದವಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ವರ್ಣಭೇದದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸರಳ ಉಪಾಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ ಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು ರಾಧಾದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಓಕುಳಿಯನ್ನು ಎರಚಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ, ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಓಕುಳಿಯಾಟಕ್ಕೂ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಸಂತೋತ್ಸವ ಎಂದೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಏಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?  ಭಗವತ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು – ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲಾಗದವರ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದನು. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸಲಾರದ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಾಜನ ಸಹೋದರಿ ಹೋಲಿಕಾ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದಳು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗದೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಹೋಳಿಕಾಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ, ವಿಷ್ಣು ನರಸಿಂಹ (ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸಿಂಹ) ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜನನ್ನು ಕೊಂದನು. ಹೋಲಿಕಾಳ ದಹನದ ಸಂಕೇತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೋಲಿಕಾ ದೀಪೋತ್ಸವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಲಿಕಾ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ದುಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಜನರು ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನ್ನು ಎರಚಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ದಿನದಂದು ವಿವಿಧ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಬಸಂತ ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ವಸಂತ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಥುರಾ ಬಳಿಯ ಬರ್ಸಾನ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲಾಥ್ಮಾರ್ ಹೋಳಿ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರನ್ನು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ “ಶ್ರೀ ರಾಧೆ” ಅಥವಾ “ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ” ಎಂದು ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ ಅದರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಡಕೆ ಒಡೆಯುವವನಿಗೆ ವರ್ಷದ ಹೋಳಿ ರಾಜ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಚರಣೆಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವದು ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಲು, ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೋಳಿಯ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಉತ್ತಮ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*